KALENDAR DOGAĐANJA 2013. godina

Ostalo - 25.01.

KOŽARIĆ

18:00 sati


Povodom Noći muzeja (Majić).

JAVNO DOGAĐANJE U OKVIRU EDUKATIVNOG PROGRAMA.

Ostalo - 31.01.

LIDRANO

16:00 sati


GRADSKO LITERARNO-DRAMSKO TAKMIÄŒENJE

Tribine - 11.02.

CITATI IZ UMA ILI ŽIVLJENJE PO SILI NAVIKE

19:30 sati


Javno predavanje (učionica).

Tribine - 12.02.

TRIBAÅ 

18:00 sati


Društvo prijatelja kulturne baštine Split (učionica).

Izloå¾Be - 12.02.

KARNEVAL IMOTSKI BAKO

19:00 sati


Društvo prijatelja kulturne baštine – MAŠKARE.

Ostalo - 15.02.

DUHOVNA PRAKSA BOGUMILA

18:00 sati


Javno predavanje (učionica).

Kino - 07.03.

WILD ONE: PRIÄŒA O PHILIPPU RIBIERI

20:00 sati


PENJATI SE MORA: HUMANITARNI PROJEKT / PROJEKCIJA DOKUM. FILMA.

Ostalo - 08.03.

PRODAJNI SAJAM

9:00 sati


Povodom Dana žena - prodajni sajam članova Lige za prevenciju ovisnosti

Izloå¾Be - 08.03.

UNIVERSUM FEMINAE

18:00 sati


Povodom Dana žena - izložba članica Udruge Domine.

Izloå¾Be - 08.03.

3. DANI žENA U ZLATNIM VRATIMA

19:00 sati


Manifestacija (izložbe, filmovi, predavanja) – suradnja s Udrugom DOMINE.

Javno predavanje.

Ostalo - 14.03.

U DODIRU ZNANOSTI

17:00 sati


PROJEKT – PRIPREMNE RADIONICE NAMIJENJENE EDUCIRANJU MLADIH ZNANSTVENIKA I STUDENATA.

Ostalo - 14.03.

TJEDAN MOZGA

18:00 sati


PREDAVANJE POVODOM "TJEDNA MOZGA" (UÄŒIONICA).

Ostalo - 15.03.

PROMOCIJA KNJIGE O PODMORNIÄŒARIMA

17:30 sati


PROMOCIJA KNJIGE O PODMORNIÄŒARIMA

Ostalo - 23.03.

SKUP ANTIFAÅ ISTA

10:00 sati


SKUP ANTIFAŠISTA

Izloå¾Be - 04.04.

IZLOžBA SLIKA ĐORđA RADOJčIćA

19:00 sati


Izložba slika Đorđa Radojčića

Ostalo - 22.04.

11. FESTIVAL ZNANOSTI

8:00 sati


11. FESTIVAL ZNANOSTI

Izloå¾Be - 22.04.

PREMIJERE 34

20:00 sati


"Oliver Mišura u sklopu Tjedna Kulture izlaže seriju radova u tehnikama akrila i ulja na papiru pod nazivom „Lusteri: svjetlosna dimenzija postojanja“ te
skulpturu „Stol“.Uzimajući za temu lustere, umjetnik preispituje dimenzije temporalnosti, postojanja i simboličnosti svakodnevnih predmeta. Prisutnost lustera nam istovremeno može pružiti orijentir u prostoru nepoznatih dimen-zija, pomoći nam osjetiti svoj osobni prostor te odnos vlastitog tijela s udaljenošÄ‡u. Nešto veliko, zastrašujuće, nepoznato odjednom više ni nije toliko strašno. On je medijator izmeÄ‘u statičnosti i dinamičnosti, udaljenosti
i blizine, vječnog i trenutnog, sjećanja i zaborava, svjetla i tame. Luster kao da je postao simbol vremena koje se dogaÄ‘a izvan nas. No, nameću se pitanja: što ako vrijeme ne postoji, što ako postoji samo iluzija vremena, samo jedan beskonačni sadašnji trenutak? Luster potom postaje označitelj stvarnosti. Njegova svjetlost familijarizira nepoznati prostor: „U trenutku kada svjetlost ispuni Luster, mrak nestaje a prostor oko nas obuzme tišina. Tada Luster postaje naš spasitelj i zaštitnik.“Umjetnik doživljava stol kao medij, odnosno kao mjesto sastanka i interakci-je. Stol je svojevrsno polazište komunikacije. Kraj i početak svega. Izvodeći svoj „Stol“ u stiroduru, umjetnik „poništava“ njegovu funkciju; on je krhak, slab, osjetljiv na najobičniji dodir. Koliko dugo će se jedan takav predmet moći održati? Hoće li preživjeti? Koliko zapravo može podnijeti? Je li njegovo vrijeme sada?Umjetnik stol svodi na simboličnu razinu. Oduzimajući mu primarnu funkciju on prestaje biti stol i postaje puki prikaz stola, naznaka njegova postojanja. Kao i akrilni crtež stolice, Mišurin „Stol“ je podjednako prisutan i odsutan, nezamisliv i neprihvaćen. Jedno je sigurno gledajući djela Olivera Mišure, a to je da on uspijeva metafizičnost svojih „Lustera“ materijalizirati u prostoru i prenijeti u skulptu-ru, te nam pritom približava nestalnost i nestvarnost svojih radova, tjerajući nas na konstantno preispitivanje svega što znamo i u što smo sigurni.Kao i njegovom „Stolu“, možda nam stvarno još uvijek nije vrijeme." Lana Beović

Životopis:
Oliver Mišura roÄ‘en je 1960. godine u Šibeniku. Završio je Gim-naziju i Pravni fakultet u Splitu. Prediplomski studij slikarstva završio je u klasi kod red. prof. Gorkog Žuvele. Trenutno je stu-dent I. god diplomskog studija slikarstva u klasi red. prof. Gorkog Žuvele. Izlagao je na više skupnih izložbi.

Tribine - 02.05.

KAÅ TELSNSKI KAÅ TELI

18:00 sati


Arhitektica Katja Marasović.

Izloå¾Be - 08.05.

PREMIJERE 35

19:00 sati


" Koja je svrha ljudskog djelovanja, odnosno rada? Jesu li pojmovi rad i djelovanje istoznačni? U suvremenom društvu ljudsko djelovanje vrednuje se gotovo isključivo ako ispunjava društveno konstruirane uvjete za rad - ono tendenciozno, „konkretno” djelovanje u svrhu proizvodnje i stjecanja materijalnih dobara.

U takvom odnosu prema radu naglasak je na isčekivanju krajnjeg „proizvoda”, koji se evaluira s obzirom na uspješnost. Pritom se iz vida gubi glavni čimbenik rada: čovjek, biće djelatnosti i esencijalni dio procesa rada. Takav poredak stvari je apsurdan: sustav osmišljen od čovjeka postupno
pretvara istoga u mitskog Sizifa, koji ponavlja proces guranja kamena sva-kodnevno bez ikakve svrhe.Koja je dakle svrha rada, tog kamena suvremenog društva? Upravo to pitanje s početka teksta najviše intrigira Milivoja Popovića, autora interak-tivne instalacije Stol, koja se sastoji od ploče s utorima na koje se slažu met-alne kuglice. Pod površinom Stola nalazi se mehanizam koji u nasumičnim vremenskim intervalima postavlja plohu u kosi položaj što rezultira rušenjem kuglica na dno ploče. Moguće je da će netko uspjeti u slaganju kuglica na predviÄ‘ena mjesta bez neželjenog prekida, no to zadovoljstvo
će biti kratkog daha.Metafora je to za današnje poimanje procesa rada, za suvremenog čovjeka, roba koji rutinirano, iz dana u dan, bespogovorno obavlja svoj posao od početka do kraja radnog vremena, upadajući u kolotečinu rada bez ikakvog utjecaja na promjenu.Suptilno nametnuvši ovo frustrirajuće iskustvo, umjetnik nas tjera da razmišljamo. Koja je svrha obavljanja ove funkcije? Gdje griješimo? Njegov cilj je ukazati ljudima na besmisao rada koji za svrhu ima sami rad, akcentirajući njegovu apsurdnost i prolaznost, u nadi da će promatrač, odnosno sudionik, preispitati smisao vlastitog rada i djelovanja.
U interakciji s radom, diskretna djelotvornost introspekcije pobuÄ‘uje u nama ljekovitu moć kreativnosti i razmišljanja koje probija granicu zadanog djelovanja.
Božo Kesić

Životopis:
Milivoj Popović rođen je 25.06.1979 godine u Splitu. Godine 2003. diplomirao je na FESBu- smjer Elektrotehnika. Godine 2004. diplomirao
je na Sveučilištu- smjer Računarstvo. Godine 2004 suosniva višestruko nagraÄ‘ivani studio za kompjutersku grafiku Lemonade3D. Godine
2012 upisuje Diplomski studij- smjer Kiparstvo na UMASu, u klasi prof. Kažimira Hraste, s mentorom prof. Matkom Mijićem.Online portfolio- www.lemonade3d.com/milivojObjavljivani radovi: 2010. Računalna Grafika “Bhaktivedanta Swami”- publikacija Expose 08, Ballistic Publishing
2011. Računalna Grafika “New Crusaders”- publikacija Expose 09, Ballistic Publishing2013. Računalna Grafika “Moses-The Beginning”- publikacija Expose 11, Ballistic PublishingIzrada digitalne scenografije i likova na kratkim animiranim filmovima:2008. Ona Koja Mjeri 2011. Dove Sei Amor Mio 2012.. Otac

Ostalo - 12.05.

UDRUGA TURISTIčKIH VODIčA

18:00 sati


Od 18.00 do 20.00 sati.

Izloå¾Be - 20.05.

90 MINUTA

18:00 sati


Predstavljanje Umjetničke gimnazije Ars animae.

Izloå¾Be - 18.06.

PREMIJERE 36

19:00 sati


"Tko od nas nema policu ili kutiju u kojoj se nalaze predmeti koje brižno čuvamo iako ih više ne upotrebljavamo? Neovisno o njihovoj

materijalnoj vrijednosti, ovakvi predmeti često nose veliku sentimen-talnu vrijednost jer služe kao materijalni dokaz određenog iskustva. Iz
vlastitog arhiva takvih predmeta Ela Gašperov izvlači one koje smatraosobno bitnima i značajnima. Ona se s njima odlučuje poigrati, a igra
rezultira zanimljivim i neočekivanim postavom u izložbenom prostoru.Polazeći od pretpostavke da predmeti posjeduju polja sjećanja i
emocija, Gašperov kreira svoj prostor zaštićenog sjećanja za očuvanje nematerijalne emotivne baštine. U svom radu pod nazivom Arhiv na
crnu metalnu konstrukciju s policama, ona postavlja dvadeset i dvije identične, zatvorene kartonske kutije nepoznata sadržaja. Promatraču
se nudi samo godina, broj kutije i šifra sadržaja. U taj prostor smješta predmete koji evociraju sjećanje na odreÄ‘ena njoj važna životna iskust -
va. Dvije se kutije nijansom razlikuju od ostalih, a u njima se nalaze tvari organskog podrijetla. Jedan “memento” od osobite važnosti Gašperov
stavlja u drveni sanduk zaštićen “okovima” od brodskog užeta. Budući da predmeti u kutijama nisu vidljivi, oni kod posjetitelja potiču znatiželju. Pritom autorica naglašava individualni karakter sjećanja budući da, čak i onda kada bismo poznavali sadržaj kutija, on bi nam bio jednako nerazumljiv jer je ljudsko sjećanje u znatnoj mjeriindividualan konstrukt pa je percepcija svakog pojedinog posjetitelja neizbježno ograničena. Identifikacija je u ovom slučaju ipak djelomično moguća zato što svatko od nas nosi sa sobom vlastite slojevite i uvijek drugačije priče te posjeduje barem jedan odgovarajući predmet koji evocira dogaÄ‘aje iz osobne prošlosti, a koji svoje autentično, odnosno emocionalno i simboličko značenje imaju samo u privatnom kontekstu. Bez obzira na samu namjeru ovog rada, ne možemo, a da se ne zapi - tamo: Što li skriva veliki drveni sanduk kad je tako dobro “čuvan”? " Jelena Pavlinušić
Životopis:
Ela Gašperov roÄ‘ena je 1992. godine u Splitu. 2010. god. završila je
Školu likovnih umjetnosti u Splitu. Iste godine upisuje preddiplom-ski studij - smjer Slikarstvo na UMASu. Studentica je treće godine
slikarstva u klasi prof. Deana Jokanovića Toumina. Sudjelovala je na
nekoliko skupnih izložbi u području slikarstva, stripa, filma i videa.
Dobitnica nekoliko nagrada za strip i dizajn na međunarodnim festi-valima i natječajima
Kino - 27.06.

EUROPO, DOBAR DAN!

20:00 sati


Povodom ulaska Hrvatske u EU od 2.7.2013. do 20.72013. u Kinoteci Zlatna vrata prikazat će se program filmova Europo, dobar dan! 

Izloå¾Be - 01.07.

"CVIJEĆE I SMEĆE (DVIJE VRSTE CVIJEĆA)"

19:00 sati


Peter Knapp, 1931.g.

"Izložba ovih dvaju serija fotografija objedinjuje u sebi dvije vrsta cvjetova; s jedne strane promatrač susrećevizualnu raskoš linija, oblika i boja; a s duge strane mu se nudi minimalistički vizualni jezik. Priča koja pripada prošlom stoljeću sadrži u sebi lakoću, svijet odsutnosti i sna; dok ova recentna pripovijeda o emociji, etičkom promišljanju odnosa čovjeka i svijeta…"

Izloå¾Be - 09.07.

PREMIJERE 37

19:00 sati


Bazirajući se na koncept vremena i na ponavljajući motiv kvadrata kojim pokušava uhvatiti i zadržati trenutak u svojim djelima, Natali Mušić gradi dijalog s promatračem kroz seriju radova u kojoj dominantnu ulogu u njenom izražaju preuzima metal. Serija se sastoji od dvaju radova izraÄ‘enih od metala pod nazivom „Open letter on Adriatic“ i „Long conversation on the floor without consensus“ te rada od metala i akrila na platnu pod nazivom „To get a start“.
Kao središnja os same izložbe svojom impozantnom visinom nameće se skulptura „On this spot nothing happened“ izraÄ‘ena od drveta i metala.

Izloå¾Be - 09.09.

PREMIJERE 38

20:00 sati


Ante Antunović, roÄ‘en je 1986. godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je u Kaštel Gomilici, a nakon toga Školu likovnih umjetnosti u Splitu, smjer kiparski dizajn. 2008. godine upisuje PDS-smjer kiparstvo na UMASu. Prediplomski studij kiparstva završio je u klasi kod prof. Matka Mijića 2011.godine.
Diplomirao je 2013. godine u klasi prof. Kuzme Kovačića.

"Skulptura je oduvijek bila živi umjetnički medij, puno realniji u ulozičovjeka ili nekog drugog predmeta kojeg predstavlja, nego li slika, riječi ili note. Rotiramo se oko nje kao Zemlja oko Sunca, doživljavajući je pritom iz mnogobrojnih perspektiva. Ona ima svoju dubinu, traje i zahtijeva prostor.
Pod kiparevim rukama materija postaje biće, život. Tako živu možemo je i dotaknuti, u nadi da će nam ona i uzvratiti, poput čovjeka koji bi odgovorio:
“oprostite, al’ zašto me Vi dirate?” Priupitajmo se onda zašto bi netko skulpturu sveo samo na plohu. Pravi razlog tomu pronalazimo u što snažnijem dočaravanju kvalitativne redukcije današnjeg društva u kojemu smo i mi sami sebi oduzeli jednu dimenziju, onu najvažniju zvanu ljudskost. Oduvijek je skulptura bila najneposrednije svjedočenje jednog društva. Gledajući te prazne idole na umjetnikovim akrilima zapravo gledamo refleksije jednako tako ispraznog društva, nas samih. Oni su mogli biti skulptura i mogli smo ih živjeti u prostoru i vremenu, no oni su sad slike, osakaćene skulpture, koje poput fotografije mogu tek probuditi sjetu na neke davno prošle trenutke. U ovom slučaju ne svojim sadržajem, već svojim antisadržajem. Ponavljajućom, distanciranom, akromatičnom sivom, na pijedestalu su uzdignute sve današnje zablude i ispraznosti. Nova skulptura postala je samo puka dekoracija bez ikakve želje da joj se udahne život. Pokoravanjem skulpture plošnosti podloge mi se polagano i plaho pokoravamo ovim novim idolima, našim novim junacima, uzorima i vodiljama kojima dajemo tako visoko mjesto u današnjem društvu. Mladi umjetnik Ante Antunović, žrtvovao je skulpturu rastočivši je u sumoran akril, kako bi opomenuo sve nas negirajući vrijednosti koje živimo; takvim življenjem mi smo pijedestal na kojemu se uzdižu te lažne vrijednosti."
Ines Nimac

Kino - 17.09.

DIGITALIZIRANA KINODVORANA

12:00 sati


Nakon skoro četiri godine išÄekivanaja napokon je i do nas stigla nova oprema. Kvalitetnija slika i zvuk, veći izbor filmova, sve vas to čeka u vašoj Kinoteci.

Izloå¾Be - 01.10.

IZLOžBA FELLINIJEVIH CRTEžA

18:00 sati


Paralelno sa projekcijama Fellinijevih filmova, postavljena je i izložba (rijetko izlaganih) Fellinijevih crteža u loÄ‘i „Zlatnih vrata“ – Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje. Izložba  - i projekcije - su plod suradnje sa Talijanskim kulturnim centrom u Zagrebu (www.iiczagabria.esteri.it/IIC_Zagabria), a cijeli projekt realiziran je zahvaljujući i talijanskoj regiji Emilia-Romagna

Izloå¾Be - 17.10.

SPLITGRAPHIC 6

20:00 sati


Šesti jubilarni Splitgraphic MeÄ‘unarodni grafički bijenale održava se ove godine od listopada do prosinca. U Loggi su izloženi studentski radovi.

2013. Leon Rizmaul, 53 min.

9. srpnja 2001. godine Goran Ivanišević je u finalu Wimbledona, svom četvrtom, svladao Patricka Raftera nakon neopisivog trilera na travnatom terenu i raspametio milijune navijača. Slavila je cijela Hrvatska, ali i veći dio teniske javnosti jer to nije bio samo običan meč izmeÄ‘u nekih Australaca i Hrvata.

12 godina kasnije vjerojatno nema sportskog zaljubljenika u Hrvatskoj koji se ne sjeća tog ponedjeljka. Vruće popodne, na ulicama skoro pa nigdje nikoga iako je radni dan i beskrajno duge minute. Suze, nervoza, očaj, pa čak i ljutnja, sa svakim odskokom loptice je bila veća. Neće valjda opet pasti? Ne mogu ovo gledati! Daj završi više! Bar jedna od ovih rečenica je izgovorena pred nebrojeno mnogo televizora kad je jedna nacija gledala jednog čovjeka.

Goran Ivanišević - pobjednik Wimbledona. Sjećate li se tog dana? Jeste li ga i vi tako proživljavali? Kako ga doživljavate danas? Zatitrate li još malo na onim zadnjim gemovima? Imao je hrvatski sport i prije Gorana i nakon njega mnogih uspjeha, vjerojatno i većih nego bi mnogi od nas to i očekivali, ali je li Goran ipak iznad svih?

O svemu ovome, sa mnogo gostiju (SrÄ‘an Ivanišević, Patrick Rafter, John McEnroe, Pete Sampras, Mišo Dušanović, Neven Bertičević, Davor Burazin...) progovara u svom dokumentarnom filmu Leon Rizmaul podsjećajući nas na možda najstresniji sportski meč koji smo gledali... Nikad nas nitko na sportskim terenima nije uspio tako iznervirati... ili kako je to netko rekao u momentu proslave... «Gorane, čestitan, ali više u moj tinel nećeš

(film je posvećen pokojnom Mosoru, koji je u filmu također dao svoje viđenje meča i Goranove karijere)

Izloå¾Be - 12.11.

PREMIJERE 39

20:00 sati


Petra Lušić roÄ‘ena je 1990. godine u Splitu. Završila je opću gimnaziju „Marko Marulić“ 2008., a iste godine upisuje preddiplomski studij likovne kulture i lik-ovne umjetnosti na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Diplomski je studij završila 2013. godine. Diplomirala je pod mentorstvom izv. prof. Matea Perasovića za praktični diplomski rad te prof. dr. sc. Miroslava Prstačića za teorijski diplomski rad. Sudjelovala je na nekoliko skupnih izložbi.

"Potreba za ogledanjem omogućava nam potvrdu vlastite egzistencije. Zadatak kojeg svakodnevno pred sebe postavljamo jest prepoznati to stvorenje
u ogledalu kao sebe. Radoznalo se poigravajući vlastitim odrazom još od djet-injstva, suočavamo se s onim što očima ne možemo vidjeti – svojim licem.
Povijest ogledala ujedno je i povijest gledanja koje je promijenilo način na koji čovjek vidi sebe i svoju ulogu u svijetu. Zraka svjetlosti koja dolazi od objekta i reflektira se na glatkoj površini od davnina je dio mitova i legendi, prikazujući čarobne slike i dogaÄ‘aje iz prošlosti ili budućnosti, počevši od mirne površine vode kao najstarijeg zrcala. Ova je pojava bila poznata, izmeÄ‘u ostalih, još i starim Egipćanima i mitologiji Japana. Srednjovjekovnoj je kršÄ‡anskoj Europi, pak, zrcalo bilo simbol taštine, dok se u renesansi očituje utjecaj na otkrivanje linearne perspektive i sve izraženiji individualizam (dovoljno je spomenuti au-toportrete Dürera, Parmigianina, Van Eycka) koji postaje i odrednica kasnijih razdoblja (primjerice kod Caravaggia i Rembrandta). Današnje ogledalo, staklo premazano srebrnim nitratom, odražava sve prema čemu je okrenuto i nema ga ako nema lica pred ogledalom. Portreti Petre Lušić upravo nam donose isječke tog dinamičnog procesa gledanja. Ulja na drvu oval-nog oblika i neutralna bijela pozadina sugeriraju ogledanje, i to tuÄ‘e. Suočivši se s njime, neizbježno smo uvučeni u nečiji intimni svijet. Na neusiljenim licima pomalo izobličene fizionomije očigledna je izravnost emocionalne ekspresije. Prodoran pogled prisutan prilikom obavljanja svakodnevnih rituala, kao što su češljanje ili šminkanje, u isto je vrijeme i kritičan i samopouzdan. MeÄ‘u licima u ogledalima pronaći ćemo i autoportret umjetnice, pogleda uperenog u nas u trenutku dok mi promatramo njezino djelo. Pripremajući masku za drugoga, prisiljeni smo otkriti i sakriti stvarnost. Sebe u odrazu promatramo izokrenuto, naše lijevo oko zapravo je desno, možda čak i umanjeno ili uvećano. Nastojimo li u varljivim sjenama zrcala vidjeti osobu kakva mislimo da jesmo, kakva bismo željeli biti, kakva zaista jesmo – ili ostajemo na razini vizualnog prikaza?Nalikuje li ono što vidimo na ono što mislimo o sebi ili pokazuje ono nezvano, prošlost ili budućnost?
Svako je gledanje neizbježno prošlost. Vrijeme potrebno za refleksiju svjetla i percepciju podataka iz osjetila je odmak – sve što mislimo da vidimo zapravo je već postalo prošlost u trenutku kada odraza postanemo svjesni. Uopće je nemoguće, čak ni na fotografijama ili slikama, vidjeti sebe onako kako nas vide drugi, zato neizbježno jedni drugima posta-jemo ogledala. Stavljeni u poziciju onoga tko gleda osobu na por-tretu koja gleda sebe u trenutku dok gleda sebe, uvučeni smo u meÄ‘uigru u kojoj tek postupno postajemo svjesni svog gledanja, ali vrijedi i obrnuto - u ovoj smo igri i mi predmet gledanja. Ogledalo ne zadržava odraz samo za sebe već nam vraća ono što mu sami dajemo. Doživljaj sebe kao jedinstvenog i trajnog podrazumijeva uspostavljenje granice izmeÄ‘u identiteta i onoga što je izvanjsko.
Kome onda vjerovati, ogledalu ili sebi?" - Gabrijela Terze

Ostalo - 15.11.

PROMOCIJA VIDEO-SPOTA "MARGINALAC"

20:00 sati


Drugi singl splitske grupe Rokolomotiva s debitantskog albuma "Rudijev blef“. Kinoteka.

Edukacija za nositelje izvršne vlasti u gradovima/općinama/županijama

 

 

Izloå¾Be - 27.11.

POGLEDI IZ PRIRODE

19:00 sati


Dora Derado, izložba akrilika. Loggia.

Ostalo - 30.11.

ONE STROKE PAINTING

10:00 sati


Uz zabavno druženje tijekom dva dana uspješno je završen početni tečaj dekorativnog slikanja zanimjive tehnike One Stroke™ Paintinga.

 

Ostalo - 10.12.

GODIÅ¡NJA SKUPÅ¡TINA TZ

9:00 sati


Godišnja skupština TZ

Izloå¾Be - 10.12.

IZLOžBA SLIKA MADONE

19:00 sati


Izložba slika Madone članica slikarske radionice Udruge DOMINE.

Izložba se organizira  u okviru projekta "Zaposlena žena - neovisna žena", koju se provodi od 01.siječnja do 31.prosinca 2013. godine uz financijsku potporu Grada Splita.
Radi se o prigodnoj izložbi akvarela pod nazivom "Madone" slikarske grupe "Iz bića boje", koja djeluje pri udruzi "Domine". Izložba, uz promociju ženskog poduzetništva (sajam Lige za prevenciju ovisnosti Split i buvljaka), predstavlja jednu od projektnih aktivnosti.

Ostalo - 12.12.

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

9:00 sati


Novi način prikupljanja podataka o primicima, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima putem obrasca JOPPD.

 

Hrvatska udruga poslodavaca - Kinoteka Zlatna vrata.