Tim

Ravnateljica: Tamara Visković
t.viskovic@zlatnavrata.hr

Voditeljica projekata: Snježana Lisičić
s.lisicic@zlatnavrata.hr

Voditeljica obrazovanja i andragoška djelatnica: Helena Petrinović
h.petrinovic@zlatnavrata.hr

Voditeljica računovodstva i andragoška djelatnica: Silvana Blašković
s.blaskovic@zlatnavrata.hr

Voditeljica marketinga i i andragoška djelatnica: Elza Topić
e.topic@zlatnavrata.hr

Organizatorica osnovnoškolskog obrazovanja odraslih i andragoška djelatnica: Marta Radoš
m.rados@zlatnavrata.hr

Voditelj kinoteke: Vlado Ercegović
v.ercegovic@zlatnavrata.hr

Administrativna tajnica i referentica uredskog poslovanja: Ljiljana Karoglan
lj.karoglan@zlatnavrata.hr

Kinooperater i referent zaštite od požara: Danijel Tadin
d.tadin@zlatnavrata.hr

Spremačica-domaćica: Mara Krnić 
m.krnic@zlatnavrata.hr

 

UPRAVNO VIJEĆE

Danijela Ćukušić - predsjednica 

Ante Ribičić

Josip Bauk

Marta Radoš

Ljiljana Karoglan

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA