IN MEMORIAM

CRISTOPHER LEE 

14.3. u 20.30  DR. FU MAN-CHU
 

MAUREEN O'HARA

15.3. u 20.00  KRČMA JAMAJKA
18.3. u 20.00  ZVONAR BOGORODIČNE CRKVE


ARSEN DEDIĆ

16.3. u 21.15  KAD GOLUBOVI DOLETE 1968.
17.3. u 20.00  VIŠNJA NA TAŠMAJDANU 1966.


ROD TAYLOR

19.3. u 20.00  PUTUJUĆI ZABAVLJAČI

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA

IZDVOJENO

JAVNA NABAVA - USAVRŠAVANJE

Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.