Javni dokumenti

28.2.2017.

Financijsko izvješće za 2016.

20.2.2017.

Natječaj za popunu radnog mjesta predavač u programu za zanimanje Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba i Pomoćnik/ica u nastavi u radi s učenicima s teškoćama.

10.2.2017.

Financijski plan za 2017. godinu 
Izvršenje plana nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
(prihvaćeno na sjednci Upravnog vijeća 27.01.2017.)

19.9.2016.

Sanacija krova Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
PONUDBENI LIST
TROŠKOVNIK

29.8.2016.

NATJEČAJ za upis u programe obrazovanja odraslih za školsku godinu 2016./2017. 

28.6.2016.

Sanacijski radovi sprinkler stanice, ravne ploče i zidova Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
PONUDBENI LIST
TROŠKOVNIK

5.5.2016.

Bilanca 2015
Izvještaj o prihodima i rashodima 2015
Potvrda o preuzetom izvještaju

22.4.2016.

Izvršenje plana nabave za 2015.godinu
Plan nabave za 2016. godinu

1.10.2015.

Natječaj za popunu radnog mjesta predavač u programu za zanimanje POMOĆNIK U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

1.9.2015.

Natječaj za popunu radnog mjesta predavač  u programu za zanimanje KOMERCIJALIST

1.9.2015.

Natječaj za popunu radnog mjesta predavač u programu za zanimanje HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR

1.9.2015.

Natječaj za popunu radnog mjesta predavač u programu OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

27.7.2015.

NATJEČAJ za upis u programe obrazovanja odraslih za školsku godinu 2015./2016. 

15.6.2015.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Centra

10.6.2015.

NATJEČAJ ZA NASTAVIKE

NJEGOVATELJ/ICA

15.5.2015.

Zaključak o odabiru ponuditelja u postupku nabave bagatelne vrijednosti radova sanacije krova Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanja Zlatna vrata u Splitu

11.5.2015.

Natječaj za popunu radnog mjesta predavač za zanimanje PRODAVAČ

28.4.2015.

Sanacija krova Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK

26.3.2015.

NATJEČAJ za upis u program osposobljavanja

BARMEN/ICA I PRIPREMATELJ/ICA KOKTELA

POMOĆNIKA/ICU U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

NJEGOVATELJA/ICU STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA 

NATJEČAJ za upis u program obrazovanja odraslih za zanimanje

PRODAVAČ/ICA

KUHAR/ICA

SLASTIČAR/KA

10.3.2015.

PLAN NABAVE ZA 2015.

10.3.2015.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.

11.2.2015.

TEME ZA ZAVRŠNI RAD U ŠK. GOD. 2014./2015.

2.2.2015.

NATJEČAJ OSNOVNA ŠKOLA

24.11.2014.

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKE

Osnovna škola za obrazovanje odraslih

13.11.2014.

Natječaj za upis u program obrazovanja odraslih za zanimanje SLASTIČAR/KA

3.11.2014.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata

13.10.2014.

ŠKOLSKI KURIKULUM 2014./2015.

1.10.2014.

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKE

Vatrogasac i vatrogasni tehničar

Kuhar

Hotelijersko-turistički tehničar

1.9.2014.

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKE

Komercijalist

25.08.2014.

ZAKLJUČAK o odabiru ponuditelja u postupku nabave bagatelne vrijednosti radova sanacije krovišta i pročelja Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata u Splitu.

13.08.2014.

Sanacija krovišta i pročelja Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata

PONOVLJENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK

13.08.2014.

ZAKLJUČAK o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti radova sanacija krovišta i pročelja Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata u Splitu 

30.07.2014.

Sanacija krovišta i pročelja Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK

 

2013./2014.

ŠKOLSKI KURIKULUM 2013./2014.

PLAN NABAVE 2014.

Izvršenje plana za 2013.g.

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRSNOG RADA 2013.2014.

Javna nabava 
Na temelju članka 20.stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11) donosi se plan nabave Centra za 2013.godinu.

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ( NN br.90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

STATUT

Zakoni

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje 
Zakon o strukovnom obrazovanju
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
Ispravke zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i stednjoj školi
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru
Zakon o obrazovanju odraslih
Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu,
Zakon o pučkim otvorenim učilištima
Zakon o ustanovama

Pravilnici

Pravilnik o polaganju državne mature
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama 
Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih
Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije
Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
Pravilnik o izmjeni pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA

IZDVOJENO

PRODAVAČ/ICA

U tijeku su upisi u program srednje škole za zanimanje PRODAVAČ/ICA.

JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU KUHAR/ICA

U tijeku su upisi u program osposobljavanja za zanimanje Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar/ica.