OSPOSOBLJAVANJA

Za sva zanimanja stručnog osposobljavanja uvjet je osnovno obrazovanje, ali ako polaznik ima nepotpunu osnovnu školu može paralelno završavati osnovno obrazovanje i osposobljavanje za zanimanje koje izabere.

Školovanje se odvija redovnom nastavom ili konzultativno-instruktivnom nastavom, a završava polaganjem ispita. Predviđeno trajanje školovanja navedeno je kod svakog programa, a izraženo je u broju školskih sati koje treba odslušati.

Upisi, predavanja, konzultacije i ispiti se održavaju u prostorijama Centra Zlatna vrata u Splitu, a praktična nastava odvija se u suradnim ustanovama/objektima, ovisno o programu koji se pohađa. Ispitni rokovi za pojedine predmete i završni ispit posebno se utvrđuju terminskim planom koji je sastavni dio Godišnjeg plana rada škole. Na kraju uspješno završenog programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljenosti za određeni program.

Upisi se obavljaju tijekom cijele školske godine, za slijedeću nastavnu godinu. U slučaju velikog broja zainteresiranih, nastava može započeti i ranije.

Troškove školovanja u programu osposobljavanju snose polaznici, odnosno onaj tko ih upućuje na školovanje.

RUKOVATELJ TRAKTOROM S RADNIM PRIKLJUČCIMA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA Razlikovati glavne dijelove, sklopove i radne priključke traktora te objasniti njihove funkcije Izvesti pripremu i kontrolu traktora i radnih priključaka za početak rada Rukovati traktorom i radnim priključcima na stručan i siguran način Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja traktora i radnih priključaka...

SURADNIK/CA U IZRADI I PROVEDBI PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA

osposobljavanje

NJEGOVATELJ/ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

Uz stručno vođenje više medicinske sestre i liječnice, polaznici će savladiti stručno-teorijska znanja o osobnoj higijeni, prehrani i njezi pokretnih i nepokretnih bolesnika u kući i u zdravstvenim i socijalnim ustanovama. Naučit će i osnove zdravstvene psihologije, te kako komunicirati sa starijim i nemoćnim osobama. Završetkom programa polaznicima je omogućeno...

MASER/KA

Završetkom ovog atraktivnog programa, traženog na tržištu rada naučit ćete primijeniti klasičnu ručnu masažu na pravilan način i izvesti različite hvatove klasične masaže na pravilan način. Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova masera/ke Upis u e-knjižicu: da  Mjesto izvođenja: Centar za...

DADILJA

uslužno zanimanje

SOBAR/ICA

Cilj programa  je osposobljavanje polaznika za usvajanje vještina i znanja koja su potrebna za uspješno obavljanje poslova sobarice, komunicirati s gostima na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona, razlikovati, odabrati i koristiti higijenska sredstva za čišćenje, koristiti odgovarajuću tehnike i postupke u čišćenju, pospremanju i...

GERONTODOMAĆIN/ICA

Nakon uspješno završenog programa polaznici će znati prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku, koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja...

PROIZVOĐAČ MASLINOVOG ULJA

Nakon uspješno položenog programa polaznici će naučiti primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju maslina, razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u berbi i preradi maslina u ulje. Znat će prepoznati svojstva ploda masline i prilagoditi uvjete proizvodnog procesa prerade maslina te svojstva i kvalitetu maslinovog ulja na osnovu kemijskih i senzorskih...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI U RADI S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Polaznici programa ovog osposobljavanja steći će stručno-teorijska znanja o odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u inkluzivnim uvjetima te provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama.  Po završetku programa polaznici će steći kompetencije za kvalitetan način rada s učenicima s teškoćama u uvjetima inkluzivnog odgoja i obrazovanja u...

SOMMELIER

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAM Koristiti alate, uređaje, opremu i pribor za pripremu i njegu vina; Provesti ispravno skladištenje i transport vina; Izvršiti kontrolu ispravnosti vina organoleptičkim metodama ispitivanja kvalitete; Provoditi njegu vina s ciljem sprječavanja bolesti i mana vina; Preporučiti vrstu vina uz određeno jelo; ...

BARMEN/ICA I PRIPREMATELJ/ICA KOKTELA

Završetkom ovog atraktivnog programa, traženog na tržištu rada naučit ćete pripremiti, dekorirati i poslužiti barske mješavine (koktele) i rukovati barskom opremom na stručan i siguran način.  Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova barmene/ice i priprematelja koktela  Upis u e-knjižicu: da  ...

PRIPREMATELJ/ICA BUREKA I PIZZA

Završetkom ovog atraktivnog programa naučit ćete dabrati i primijeniti odgovarajuće postupke pri izradi, oblikovanju i pečenju tijesta, te izraditi pizzu i burek prema normativima uz korištenje recepata Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova priptematelj/ica bureka i pizza Upis u e-knjižicu: da  ...

PRIPREMATELJ JEDNOSTAVNIH JELA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA 1.    Razlikovati namirnice za pripremu jednostavnih jela 2.    Koristiti kuharske alate i uređaje na siguran način 3.    Razlikovati postupke pri obradi, pripremanju i prigotovljavanju jednostavnih jela 4.    Pripremati jednostavna jela 5.  ...

KONOBAR/ICA

Završetkom ovoga programa polaznici će naučiti odabrati, koristiti i održavati ugostiteljsku robu i opremu, rukovati poslužnim priborom te pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja, komunicirati s gostima na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona. Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za...

SLASTIČAR/KA

Završetkom ovoga programa polaznici će naučiti koristiti opremu i pribor za rad vodeći računa o higijeni, pripremiti i pospremiti prostor u kojem se obavlja priprema namirnica i spremaju slastice, primijeniti odgovarajuće postupke pripreme i obrade namirnica uz održavanje higijene, pripremiti jednostavnije slastice i pojedine dijelove za slastice uz korištenje raznih...

KUHAR/ICA

uslužno zanimanje

RUKOVATELJ MOTORNOM KOSILICOM I TRIMEROM

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA - razlikovati dijelove i sklopove motorne kosilice i trimera - pripremiti motornu kosilicu i trimer za puštanje u rad - rukovati motornom kosilicom i trimerom na siguran način - provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne kosilice i trimera - primijeniti mjere zaštite na radu,...

RUKOVATELJ MOSNOM DIZALICOM

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA 1.    Razlikovati vrste i namjenu mosnih dizalica 2.    Razlikovati konstrukcijske dijelove i njihovu funkciju 3.    Provjeriti komande i pripremiti mosnu dizalicu za početak rada 4.    Rukovati mosnom dizalicom na stručan i siguran način 5.  ...

RUKOVATELJ HIDRAULIČNOM DIZALICOM

-

RUKOVATELJ AUTODIZALICOM

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA 1.    Razlikovati vrste, mehanizme i uređaje autodizalice i njihove funkcije 2.    Sudjelovati u pregledu sredstava za vezanje i prijenos tereta na autodizalici 3.    Sudjelovati u pripremi terena za postavljanje autodizalice 4.    Pozicionirati autodizalicu na siguran...

RUKOVATELJ/ICA MOTORNOM PILOM

Završetkom ovoga programa polaznici će upoznati konstrukciju motorne pile i pravilan rad, radne operacije rušenja stabala motornom pilom, upoznat će pripremu građe u građevinarstvu, pripremu drva za kućanstvo, steći sposobnosti za obavljanje specifičnih poslova sjekača motornom pilom, upoznati konstrukciju motorne pile, radne operacije i...

RUKOVATELJ VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA 1.    Razlikovati glavne dijelove, uređaje i priključke viličara i njihove funkcije 2.    Pripremiti viličar, uređaje i priključke za početak rada 3.    Odabrati vilice i zahvatne naprave s obzirom na oblik i težinu tereta 4.    Rukovati viličarom, uređajima...

RUKOVATELJ/ICA VILIČAROM

Cilj programa  je osposobljavanje polaznika za rukovanje viličarom na stručan i siguran način. Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za viličara  Upis u e-knjižicu: da  Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvođenje...

SOBOSLIKAR - LIČILAC

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA 1.    Razlikovati vrste i svojstva materijala za soboslikarsko – ličilačke radove; 2.    Pripremiti mjesto rada za izvođenje jednostavnih soboslikarsko – ličilačkih radova, 3.    Koristiti pribor, pomagala i alate u soboslikarskim - ličilačkim radovima na stručan i...

IZRADa I MONTAŽa AL I PVC STOLARIJE

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA 1.    Razlikovati vrste, karakteristike i namjenu AL i PVC stolarije 2.    Pripremiti i koristiti pribor, strojeve i alate za poslove izrade i montaže AL i PVC stolarije na stručan i siguran način 3.    Izraditi i montirati AL i PVC stolariju 4.    Izvesti ugradnju...

MONTER SUHE GRADNJE

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za izvođenje poslova montera suhe gradnje Pripremiti mjesto rada, materijale i alate za izvođenje radova suhe gradnje Rukovati alatima i strojevima u suhoj gradnji na pravilan i stručan način Izvoditi jednostavne poslove u izvedbi različitih vrsta suhe gradnje na...

KROVOPOKRIVAČ I IZOLATER

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA 1.    Razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za krovopokrivačke i izolaterske radove 2.    Rukovati priborom, alatima, osnovnim strojevima i uređajima na siguran način 3.    Izvesti pripremne radove za krovopokrivačke i izolaterske poslove 4.  ...

SKELARSKI POSLOVI

Završetkom ovoga programa polaznici će razlikovati vrste, konstrukcije i namjenu skela, pripadajućih elemenata i spojnica, naučiti pripremiti elemente, alate i pribor za montažu i demontažu skela, koristiti elemente, alate i pribor za poslove montaže i demontaže skela na ispravan način.  Polaznici će naučiti montirati i demontirati skele, temeljem...

FASADER

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA 1. Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike građevinskih materijala za izvođenje fasadnih radova 2. Izvesti pripremne radove za izvođenje fasadnih radova 3. Rukovati priborom, pomagalima, alatima i strojevima kod fasadnih radova na stručan i siguran način 4. Izvoditi jednostavne fasadne radove u izvedbi različitih...

ZIDAR/ICA

Završetkom ovoga programa polaznici će naučiti pripremiti i izvesti zidanje ravnih zidova, betoniranje nadvoja i stupova te vanjsko i unutrašnje žbukanje. Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove zidara  Upis u e-knjižicu: da  Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova...

TESAR/ICA

Završetkom ovoga programa polaznici će naučiti izraditi i montirati oplatu nadvoja, horizontalne i vertikalne serklaže te jednostavnu drvenu zidarsku skelu, te izraditi, skrojiti i postaviti jednostavne tesarske konstrukcije i sudjelovati u izradi složenijih tesarskih konstrukcija s oplatom uz nadzor majstora.                  ...
POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE