USAVRŠAVANJA

U programe stručnog usavršavanja mogu se upisati kandidati koji imaju zavšenu srednju stručnu spremu istog ili srodnog zanimanja.

Školovanje se odvija redovitiom ili konzultativno-instruktivnom nastavom, a završava polaganjem ispita. Predviđeno trajanje školovanja navedeno je kod svakog programa, a izraženo je u broju školskih sati koje treba odslušati.

Upisi, konzultacije, predavanja i ispiti se održavaju u prostorijama Centra Zlatna vrata u Splitu, a praktična nastava odvija se u suradnim ustanovama/objektima ili u Centru, ovisno o programu koji se pohađa. Ispitni rokovi za pojedine predmete i završni ispit posebno se utvrđuju terminskim planom koji je sastavni dio Godišnjeg plana rada škole. Na kraju uspješno završenog razreda polazniku se izdaje uvjerenje o završenom usavršavanju za određeni  program.

Upisi se obavljaju tijekom cijele školske godine, za slijedeću nastavnu godinu. U slučaju velikog broja zainteresiranih, nastava može započeti i ranije.

Troškove školovanja u programu usavršavanja odraslih snose polaznici osobno, odnosno onaj tko ih upućuje na školovanje.

Voditelj/ica u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova

usavršavanje

VATROGASNI TEHNIČAR - SPECIJALIST

usavršavanje

Samostalni/a računovođa/tkinja

Program je koncipiran na način da polaznika usavršava (educira) za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvještaja, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama. 

KUHAR/ICA SPECIJALIST/ICA HRVATSKE NACIONALNE KUHINJE

Program usavršavanja namjenjen je osobama sa završenom srednjom školom u zanimanju kuhar/ica ili turističko-hotelijerski komercijalist kao nadogradnja u odnosu na dosadašnje srednjoškolsko obrazovanje, a neki poznati sadržaji obradit će se na višoj razini ili pomoću nekih drugih tehnoloških postupaka. Također, polaznici će razviti kompetencije iz područja nacionalnog kuharstva, ali i osnove poduzetništva kako bi se mogli uspješno nositi s visokim zahtjevima restorana i hotela za novim trendovima u gastronomiji.

Monter/ka solarno toplovodnih sustava

Nakon uspješno završenog programa polaznici će naučiti puštati u pogon solarni toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava, provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava, koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini, provoditi mjerenje površine i zasjenjenja...

Monter/ka fotonaponskih sustava

Nakon uspješno završenog programa polaznici će znati puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu, postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu, nadzirati rad elektrane putem Interneta, provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove  pri zastoju rada elektrane, koristiti zaštitnu opremu i...
POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE