ŠKOLA STRANIH JEZIKA

Tečaj hrvatskog jezika za strance

Individualni i grupni tečaj

Aktivno znanje stranog jezika

Centar organizira polaganje ispita iz aktivnog znanja stranog jezika (engleski, njemački, talijanski i francuski).

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE