SREDNJE ŠKOLE

U program srednjih škola mogu se upisati svi zainteresirani koji žele steći zanimanje, doškolovati se ili prekvalificirati u drugo zanimanje. Uvjet upisa je završena osnovna škola, dio srednje škole ili srednja škola te navršenih 15 godina života. U programima prekvalifikacije, uspoređuje se nastavni plan i program obrazovanja koji je polaznik završio s nastavnim planom i programom koji upisuje te pri tome utvrđuju predmetne razlike.

Obrazovanje se odvija dopisno-konzultativnim oblikom izvođenja nastave.

Upisi, konzultacije i ispiti se održavaju u prostorijama Centra Zlatna vrata u Splitu, a praktična nastava u ustanovama/objektima, ovisno o programu koji se pohađa. Ispitni rokovi za pojedine predmete i završni ispit posebno se utvrđuju terminskim planom koji je sastavni dio Godišnjeg plana rada škole. Na kraju uspješno završenog razreda polazniku se izdaje razredna svjedodžba, a na kraju uspješnog školovanja svjedodžba o završnom ispitu.

Na početku školske godine Centar objavljuje Natječaj za upis kandidata u obrazovne programe. Ako postoji uvjet (dovoljan broj upisanih kandidata) nastava može započeti i tijekom cijele školske godine. Prijave za upis u programe primaju se tijekom cijele školske godine.

Troškove školovanja u programu srednjoškolske izobrazbe odraslih snose polaznici osobno, odnosno onaj tko ih upućuje na školovanje.

HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR/KA

Hotelijersko-turistički tehničar/ka stječe vrlo široko znanje potrebno za rad u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima koja se bave turističkom djelatnošću. Bogatim obrazovnim programom, s vrlo naglašenim učenjem stranih jezika, polaznici će se osposobiti za poslove obrade turističkog tržišta, recepcijske i...

VATROGASNI/A TEHNIČAR/KA

Zanimanje Vatrogasni tehničar/tehničarka podrazumijeva usvajanje znanja, te stjecanje vještina iz područja vatrogastva.   Isprava po završetku programa: svjedodžba o završenoj srednjoj školi za zanimanje vatrogasnog tehničara  Upis u e-knjižicu: da  Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje,...

KOMERCIJALIST/ICA

Cilj programa za zanimanje Komercijalist/ica je postići osposobljenost učenika za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja  te izvođenje poslova vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.  Polaznici programa će se osposobiti za rad s robom, steći će komunikacijsku kompetenciju u svim...

VATROGASAC/ICA

Zanimanje Vatrogasac/ica podrazumijeva usvajanje znanja, te stjecanje vještina iz područja vatrogastva.  Isprava po završetku programa: svjedodžba o završenoj srednjoj školi za zanimanje vatrogasac Upis u e-knjižicu: da  Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7  Trajanje...

PRODAVAČ/ICA

Trenutno jedno od tri najtraženijih zanimanja prema evidenciji HZZ pruža mogućnost zapošljavanja u prodavaonicama različitih područja. Zahvaljujući stručnosti i dugogodišnjem iskustvu naših predavača, po završetku programa bit ćete sposobni zainteresirati kupca za bilo koji proizvod. Isprava po završetku programa: razredna svjedodžba,...

PEKAR/ICA

Program ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju pekar/ica .Polaznici će, nakon uspješno završenog programa, znati samostalno primijeniti stečena znanja i vještine u pekari, upoznat će se sa...

KONOBAR/ICA

Program za zanimanje konobar/ica ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju konobar/ica. Polaznici će steći profesionalno obrazovanje na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci, upoznat će opremu...

KUHAR/ICA

Najtraženije zanimanje prema evidenciji HZZ namijenjeno je svima koji žele steći znanja, te proširiti postojeća iz kulinarstva. Najtraženije zanimanje prema evidenciji HZZ namijenjeno je svima koji žele steći znanja, te proširiti postojeća iz kulinarstva. Uz vrhunskog kuhara naučit ćete pripremati raznovrsna jela za prigodne obroke, pripremati jela regionalne,...

SLASTIČAR/KA

Slastičar, danas vrlo atraktivno zanimanje omogućuje zapošljavanje u vrlo širokom spektru radnih mjesta i zapravo se može svrstati u umjetničke vještine.  Naučite pripremati regionalne, nacionalne i internacionalne slastice pod vodstvom vrhunskog majstora slastičara. Isprava po završetku programa: razredna svjedodžba, svjedodžba o položenim...
POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE