SREDNJE ŠKOLE

U program srednjih škola mogu se upisati svi zainteresirani koji žele steći zanimanje, doškolovati se ili prekvalificirati u drugo zanimanje. Uvjet upisa je završena osnovna škola, dio srednje škole ili srednja škola te navršenih 15 godina života. U programima prekvalifikacije, uspoređuje se nastavni plan i program obrazovanja koji je polaznik završio s nastavnim planom i programom koji upisuje te pri tome utvrđuju predmetne razlike.

Obrazovanje se odvija dopisno-konzultativnim oblikom izvođenja nastave.

Upisi, konzultacije i ispiti se održavaju u prostorijama Centra Zlatna vrata u Splitu, a praktična nastava u ustanovama/objektima, ovisno o programu koji se pohađa. Ispitni rokovi za pojedine predmete i završni ispit posebno se utvrđuju terminskim planom koji je sastavni dio Godišnjeg plana rada škole. Na kraju uspješno završenog razreda polazniku se izdaje razredna svjedodžba, a na kraju uspješnog školovanja svjedodžba o završnom ispitu.

Na početku školske godine Centar objavljuje Natječaj za upis kandidata u obrazovne programe. Ako postoji uvjet (dovoljan broj upisanih kandidata) nastava može započeti i tijekom cijele školske godine. Prijave za upis u programe primaju se tijekom cijele školske godine.

Troškove školovanja u programu srednjoškolske izobrazbe odraslih snose polaznici osobno, odnosno onaj tko ih upućuje na školovanje.

Kuhar/ica

trogodišnje zanimanje

Slastičar/ka

trogodišnje zanimanje

Pekar/ica

trogodišnje zanimanje

Konobar/ica

trogodišnje zanimanje

Prodavač/ica

trogodišnje zanimanje

Vatrogasac/ica

trogodišnje zanimanje

Vatrogasni/a tehničar/ka

četverogodišnje zanimanje

Hotelijersko turistički tehničar/ka

četverogodišnje zanimanje

Komercijalist/ica

četverogodišnje zanimanje

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE