Uključi se! - edukacija za rad s ranjivim skupinama

Usavršavanje uključuje edukaciju u on-line metodi podučavanja prilagođen osobama sa invaliditetom kroz mentorsko-savjetodavni rad na daljinu, edukaciju mentora koji provode praktičnu nastavu o komunikacijskim i andragoškim pristupima u radu sa ranjivim skupinama, te kvalitetan rad s polaznicima edukacija ili korisnicima usluga čije potrebe i mogućnosti odudaraju od standardnih.
Za edukaciju se mogu javiti svi zainteresirani koji u svom poslu ili u volonterskom radu vide potrebu za kvalitetnijom i inkluzivnijom komunikacijom, kao i svi kojima Certifikat o završenom programu takvog tipa može koristiti kako u daljnjem radu, tako i kod zapošljavanja i  apliciranja na natječaje EU fondova. 
Edukacija je besplatna, te se po završetku izdaje Certifikat o završenom programu.

----------------------
PREDAVAČI I TEME:
Ivana Jambrović Čugura, diplomirana psihologinja
„Rad s ranjivim skupinama, uključivanje ranjivih skupina u obrazovne procese, specifičnosti poučavanja ranjivih skupina,  kompetencije edukatora u radu s ranjivim skupinama“
Anastazija Zečić, profesor defektolog 
„Osobe s invaliditetom, strategije poučavanja osoba s invaliditetom, osnove politike socijalne inkluzije, obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom"
Andrina Granić, prof.dr.sc. tehničkih znanosti, polje računarstvo
„Edukacija predavača u on-line metodi podučavanja prilagođen osobama sa invaliditetom“

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA

IZDVOJENO

JAVNA NABAVA - USAVRŠAVANJE

Jednodnevni seminari programa usavršavanja javne nabave održat će se 9. rujna, 10. rujna i 20 rujna 2019.

JAVNA NABAVA - SPECIJALISTIČKI PROGRAM

Specijalistički program javne nabave održat će se u dva termina:
- od 23.9.2019. do 27.9.2019. (prijave do 19.9.2019.) i
- od 21.10.2019. do 25.10.2019.
(prijave do 17.10.2019.)

ENGLESKI JEZIK ZA MEDICINSKO OSOBLJE

Tečaj engleskog jezika za medicinsko osoblje započinje u četvrtak 10. listopada 2019. u 18.00 sati. Preporučuje se medicinskom osoblju i studentima koji se spremaju za rad ili studiranje u zemljama engleskog govornog područja.