Odabrao umjesto Đele Hadžiselimovića: Dean Kotiga

O FILMU