SOBOSLIKAR - LIČILAC

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1.    Razlikovati vrste i svojstva materijala za soboslikarsko – ličilačke radove;
2.    Pripremiti mjesto rada za izvođenje jednostavnih soboslikarsko – ličilačkih radova,
3.    Koristiti pribor, pomagala i alate u soboslikarskim - ličilačkim radovima na stručan i siguran način,
4.    Pripremiti različite vrste podloga za soboslikarsko – ličilačke radove,
5.    Izvoditi jednostavne soboslikarsko - ličilačke radove na različitim građevinskim objektima,
6.    Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć
 

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar - ličilac

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvođenje praktičnog dijela nastave 
Trajanje (nastavnih sati): 140
Uvjeti za upis:
U program osposobljavanja za jednostavne poslove soboslikara ličioca može se upisati osoba koja ima prethodno završenu osnovnu školu, najmanje 18 godina starosti i zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za soboslikara - ličioca (odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti)

Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti/konzulatativno-instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

Materijali za soboslikarsko - ličilačke radove
Alati i oprema u soboslikarsko - ličilačkim radovima
Jednostavni poslovi soboslikara - ličioca
Zaštita na radu
Praktična nastava

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE