CRTANJE I SLIKANJE ZA DJECU I ODRASLE

ODRASLI
Radionica slikanja akvarelom za odrasle, obuhvaća vježbe bojom, slikanje jednostavnih oblika, rad u maloj skupini, individualni je pristup polaznicima. Materijal je uračunat u cijenu. 

DJECA
U likovnoj grupi za djecu, potičemo kreativnost, istražujemo nove tehnike, osvještavamo opservaciju, igramo se i uživamo. Radimo u maloj grupi, individualni je pristup svakom djetetu. Radionice su namjenjeni djeci od 5 do 10 godina.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA