PROTUUDAR NA PRAVO NA POBAČAJ U EVROPI

Abortion: Backlash in Europe, 2018.

PROTUUDAR NA PRAVO NA POBAČAJ U EVROPI
Abortion: Backlash in Europe, 2018. A. Jousset i A. Rawlins-Gaston, 50 min. FR

   Ovaj dokumentarni film prvi je razotkrio tajni dokument evropskog fundamentalističkog pokreta "Povratak naravnog poretka: agenda za Evropu"
čiji akteri djeluju i u Republici Hrvatskoj. Film detaljno opisuje na koji način se ultra-konzervativne organizacije mobiliziraju i tajno financiraju od strane tajkuna i oligarha kako bi ograničavale ljudska prava u Evropi i urušavale liberalne demokratske poretke.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA