EU PROJEKTI

Aktiviraj se i kreni! Razvoj programa za aktivno uključivanje i povećanje zapošljivosti mladih i starijih osoba na području UAS-a UP.02.1.1.12.0012

 

DADILJA
Ciljana skupina: osobe do 25 godina.

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI U RADI S UÄŒENICIMA S TEŠKOĆAMA
Ciljana skupina do 25 g

RAÄŒUNALNI OPERATER
Ciljana skupina: osobe 54+, OSI

INTERNET MARKETING
Ciljana skupina do 25 g, OSI

ENGLESKI POÄŒETNI - A1- Pripremni stupanj- 140 nastavnih sati (2 modula x 70 sati)
Ciljana skupina: osobe 54+

NJEMAÄŒKI POÄŒETNI - A1- Pripremni stupanj- 140 nastavnih sati (2 modula x 70 sati)
Ciljana skupina do 25 g i osobe 54+

NAPREDNI ENGLESKI - B2- Samostalni stupanj- 140 nastavnih sati (2 modula x 70 sati)
Ciljana skupina do 25 g