EU PROJEKTI

Aktiviraj se i kreni! Razvoj programa za aktivno uključivanje i povećanje zapošljivosti mladih i starijih osoba na području UAS-a UP.02.1.1.12.0012

LIKOVNE RADIONICE
Likovne radionice odvijat će se u 3 grupe u trajanju od 10 mjeseci po 2 sata tjedno.
Ciljana skupina: mladi do 25 godina

KREATIVNE RADIONICE
Kreatvine radionice održavat će se jednom tjedno po 2 sata tijekom 12 mjeseci.
Ciljana skupina: osobe 54+

ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM
8 radionica koje će se održati na području UAS-a (urbane aglomeracije Split) u trajanju od 2 sata. 
Ciljana skupina: mladi do 25 godina, osobe 54+, OSI

MODELI UKLJUÄŒIVANJA GRAĐANA U ZAJEDNICU I AKTIVNO GRAĐANSTVO
Edukacija o aktivnom graÄ‘anstvu te stručna praksa u organizacijama civilnoga društva. 
Ciljana skupina: mladi do 25 godina, OSI

ZAŠTITA ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI
4 radionice koje će se održati na području UAS-a (urbane aglomeracije Split) u trajanju od 2 sata. 
Ciljana skupina: osobe 54+

RADIONICE DIGITALNIH PLATFORMI 
5 radionica na temu rada na operativnom sustavu IOS/Android, pruzimanja aplikacija, korištenja društvenih mreža, snimanja i slanja fotografija u trajanju od 2 sata. 10 radionica na temu korištenja sustava E-graÄ‘anin, turističkih aplikacija (booking), web shopa i sl. u trajanju od 2 sata.  Ciljana skupina: osobe 54+

ANIMATOR ZA STARIJE OSOBE