EU PROJEKTI

Aktiviraj se i kreni! Razvoj programa za aktivno uključivanje i povećanje zapošljivosti mladih i starijih osoba na području UAS-a UP.02.1.1.12.0012

< POVRATAK 08.07.2022.

ZAÅ TITA OKOLIÅ A I GOSPODARENJE OTPADOM, Split 14.6. - najava

BESPLATNO PREDAVANJE
 ZAŠTITE OKOLIŠA I GOSPODARENJA OTPADOM

Mjesto i vrijeme:

14.7.2022. Centar Zlatna vrata, kinodvorana, Dioklecijanova 7, Split

Početak u 9 sati

Predaje:

Anđela Dželalija, dipl.ing.biol. i ekol. mora

Ciljana skupina:

Mladi do 25 godina, osobe 55 +, OSI (ponijeti osobnu iskaznicu)

Polaznici će biti upoznati sa sljedećom tematikom: 

Održivo gospodarenje otpadom 

Pravilan slijed postupaka gospodarenja otpadom 

Klasifikacija otpada 

Postupak smanjenja nastajanja otpada 

Postupak ponovne upotrebe predmeta 

Postupak recikliranja 

Pravilno odvajanje otpada i infrastruktura gospodarenja otpadom 

Postupak uporabe otpada 

Postupak zbrinjavanja otpada 

Sudjelovanje je bespatno!