EU PROJEKTI

Aktiviraj se i kreni! Razvoj programa za aktivno uključivanje i povećanje zapošljivosti mladih i starijih osoba na području UAS-a UP.02.1.1.12.0012

< POVRATAK 13.06.2022.

Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom - 15.6.2022., K.kambelovac

BESPLATNO PREDAVANJE

 ZAŠTITE OKOLIŠA I GOSPODARENJA OTPADOM

15.6.2022. Udruga Lažani, Kaštel Kambelovac

Početak u 9 sati

Ciljana skupina …

Osobe 55 + (ponijeti osobnu iskaznicu)

Polaznici će biti upoznati sa sljedećom tematikom: 

Održivo gospodarenje otpadom 

Pravilan slijed postupaka gospodarenja otpadom 

Klasifikacija otpada 

Postupak smanjenja nastajanja otpada 

Postupak ponovne upotrebe predmeta 

Postupak recikliranja 

Pravilno odvajanje otpada i infrastruktura gospodarenja otpadom 

Postupak oporabe otpada 

Postupak zbrinjavanja otpada