VRTLAR/ICA

Kompetencije koje polaznik stječe po završetku programa:

Razlikovati vrste i karakteristike vrtnog  bilja
Koristiti odgovarajuće postupke u pripremi tla za podizanje vrtlarskih  kultura
Izvoditi jednostavne poslove  pri sjetvi i/ili sadnji i njezi vrtnog bilja
Izvoditi jednostavne poslove pri formiranju i održavanju uzgojnih oblika sadnica, grmova i krošnji drveća
Koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara na ispravan i siguran način
Prepoznati simptome  i primijeniti mjere zaštite od bolesti, štetnika i korova  vrtlarskih kultura
Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći.

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove VRTLARA/ICE
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 180
Uvjeti za upis: 
navršenih 15 godina života
završena osnovna škola
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju vrtlar
sanitarna iskaznica
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti/konzulatativno-instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE