UZGAJIVAČ VOĆA

Kompetencije koje polaznik stječe po završetku programa:

1. Odabrati i planirati vrste i sorte voćaka za uzgoj s obzirom na okruženje i uvjete uzgoja,
2. Pripremiti tlo za sadnju voćaka i podizanje voćnjaka
3. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi i skladištenju voća,
4. Rukovati traktorom te priključiti i poslužiti traktorske radne priključke na siguran način
5. Izabrati i koristiti alate, uređaje i strojeve pri radu u voćnjaku na ispravan način,
6. Prepoznati i suzbijati  bolesti,  štetnike i korove u voćnjaku  uz primjenu potrebnih mjera zaštite,
7. Provoditi higijenske mjere pri uzgoju voća, 
8. Primijeniti pravilne postupke ambalažiranja, transporta,  isporuke i prodaje voća  te izvesti kalkulaciju proizvodnje
9. Primijeniti mjere zaštite na radu te provoditi zbrinjavanje otpadnih tvari na pravilan način.

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove uzgajivača voća
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 160
Uvjeti za upis: 
najmanje završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, vozačka dozvola za upravljanje traktorom, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača voća
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti/konzulatativno-instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE