UZGAJIVAČ POVRĆA

Kompetencije koje polaznik stječe po završetku programa:

1. Odabrati povrćarske kulture za uzgoj
2. Razlikovati agroekološke uvjete za povrćarsku proizvodnju
3. Primijeniti biljno-uzgojne zahvate u povrćarskoj proizvodnji
4. Provoditi sjetvu-sadnju povrćarskih kultura
5. Provoditi mjere njege i gnojidbe prema zahtjevima pojedine kulture
6. Prepoznati bolesti i štetnike povrćarskih  kultura i primijeniti odgovarajuće mjere zaštite
7. Odrediti zrelost plodova, vrijeme berbe prema cilju proizvodnje, sortiranje i pakiranje, uskladištenje i transport povrćarskih proizvoda
8. Rukovati  strojevima i opremom u povrćarstvu na stručan i siguran način
9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove uzgajivača povrća
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 150
Uvjeti za upis: 
najmanje završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, vozačka dozvola odgovarajuće kategorije, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača povrća
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti/konzulatativno-instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE