Uključi se! - edukacija za rad s ranjivim skupinama

Usavršavanje uključuje edukaciju u on-line metodi podučavanja prilagođen osobama sa invaliditetom kroz mentorsko-savjetodavni rad na daljinu, edukaciju mentora koji provode praktičnu nastavu o komunikacijskim i andragoškim pristupima u radu sa ranjivim skupinama, te kvalitetan rad s polaznicima edukacija ili korisnicima usluga čije potrebe i mogućnosti odudaraju od standardnih.
Za edukaciju se mogu javiti svi zainteresirani koji u svom poslu ili u volonterskom radu vide potrebu za kvalitetnijom i inkluzivnijom komunikacijom, kao i svi kojima Certifikat o završenom programu takvog tipa može koristiti kako u daljnjem radu, tako i kod zapošljavanja i  apliciranja na natječaje EU fondova. 
Edukacija je besplatna, te se po završetku izdaje Certifikat o završenom programu.

----------------------
PREDAVAČI I TEME:
Ivana Jambrović Čugura, diplomirana psihologinja
„Rad s ranjivim skupinama, uključivanje ranjivih skupina u obrazovne procese, specifičnosti poučavanja ranjivih skupina,  kompetencije edukatora u radu s ranjivim skupinama“
Anastazija Zečić, profesor defektolog 
„Osobe s invaliditetom, strategije poučavanja osoba s invaliditetom, osnove politike socijalne inkluzije, obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom"
Andrina Granić, prof.dr.sc. tehničkih znanosti, polje računarstvo
„Edukacija predavača u on-line metodi podučavanja prilagođen osobama sa invaliditetom“

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA

IZDVOJENO

KULTURA #OSTANIDOMA

Poštovane posjetiteljice, poštovani posjetitelji,
s obzirom na zabranu okupljanja, otkazivanje kulturnih događanja i zatvaranje kulturnih institucija, sektor kulturne i kreativne industrije među prvima osjeća posljedice epidemije. Ipak, u dogovoru s partnerima, pokušat ćemo se snalaziti i u ovim kriznim vremenima s nadom da ćemo se uskoro ponovo družiti.

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Nastava u Centru Zlatna vrata, u obrazovnim programima koji to dozvoljavaju, nastava se izvodi na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Molimo polaznike da prate upute predavača kako bi bili u tijeku s gradivom i na vrijeme izvršavali zadatke.

RASPORED ODRŽAVANJA NASTAVE I KONZULTACIJA NA DALJINU 
(od ponedjeljka 23.03. do četvrtka 9.04.2020.)

Za sva pitanja molimo da nas kontaktirate na telefon 021 361 524 ili putem maila info@zlatnavrata.hr.