SOBAR/ICA

Cilj programa  je osposobljavanje polaznika za usvajanje vještina i znanja koja su potrebna za uspješno obavljanje poslova sobarice, komunicirati s gostima na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona, razlikovati, odabrati i koristiti higijenska sredstva za čišćenje, koristiti odgovarajuću tehnike i postupke u čišćenju, pospremanju i održavanju opreme i inventara smještajnih jedinica, rukovati strojevima i aparatima za čišćenje, voditi evidencije čišćenja i održavanja prostorija i primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove sobarice 
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7, hotel 
Trajanje (nastavnih sati): 141
Uvjeti za upis: najmanje završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova sobara/ice 
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti/konzulatativno-instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1. Osnove higijene
2. Osnove hotelskog domaćinstva i poslovi sobara/sobarice
3. Komuniciranje i poslovni bonton
4. Osnove stranog jezika u struci
5. Zaštita na radu i prva pomoć
6. Praktična nastava

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE