SKELARSKI POSLOVI

Završetkom ovoga programa polaznici će razlikovati vrste, konstrukcije i namjenu skela, pripadajućih elemenata i spojnica, naučiti pripremiti elemente, alate i pribor za montažu i demontažu skela, koristiti elemente, alate i pribor za poslove montaže i demontaže skela na ispravan način.  Polaznici će naučiti montirati i demontirati skele, temeljem projekta skele, utvrđene procedure i dobivenih uputa, odabrati i primijeniti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način, te znati primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove skelara 
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvođenje praktičnog dijela nastave 
Trajanje (nastavnih sati): 130 
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montaže i demontaže skela, navršenih 18 godina života. 
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti/konzulatativno-instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1.VRSTE I KONSTRUKCIJA SKELA
2.MONTAŽA I DEMONTAŽA SKELA
3.ZAŠTITA NA RADU
4.PRAKTIČNA NASTAVA

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE