SEMINAR "NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI"

Predavači: Katarina- Nataša Merćep, dipl.oec. i Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Teme:
Uvod u Novi zakon o javnoj nabavi
Ekonomski najpovoljnija ponuda
Postupci javne nabave
Pravna zaštita

Registracija sudionika 8:30- 9:00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja sa uključenim pauzama za kavu: od 9:00 sati do 13:00 sati

Materijali: Prezentacije predavača i Knjiga Zakon o javnoj nabavi

Kotizacija:  Naknada za seminar s uključenim pisanim materijalom i napitkom iznosi 800,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnosti za sudionike koji su koristili usluge seminara javne nabave koje je organizirao Centar: Svi sudionici koji su ranije koristili usluge seminara javne nabave koje je organizirao Centar plaćaju kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijave: 
Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN CENTRA: HR38 2340009 1110500165.
Prijave putem mail-a (info@zlatnavrata.hr) ili fax. 021/361-201.

Napomena:
Sudjelovanjem na seminaru ne ostvaruju se bodovi tj. sati potrebni za obnovu certifikata. 

Kontakt telefon: 021/361-524

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA