RUKOVATELJ/ICA TRAKTOROM S RADNIM PRIKLJUČCIMA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Razlikovati glavne dijelove, sklopove i radne priključke traktora te objasniti njihove funkcije
Izvesti pripremu i kontrolu traktora i radnih priključaka za početak rada
Rukovati traktorom i radnim priključcima na stručan i siguran način
Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja traktora i radnih priključaka
Odabrati i primijeniti odgovarajući radni priključak ovisno o vrsti agrotehničkih mjera i zahvata
Primijeniti pravila zaštite na radu,  zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove rukovatelja traktorom s radnim priključcima

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvođenje praktičnog dijela nastave 
Trajanje (nastavnih sati): 140
Uvjeti za upis:
U program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima može se upisati osoba s navršenih 18 godina života, završenom osnovnom školom, liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja traktorom s radnim priključcima i vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije.

Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

Konstrukcija traktora s radnim priključcima
Rukovanje traktorom s radnim priključcima
Zaštita na radu
Praktična nastava

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE