RUKOVATELJ/ICA AUTODIZALICOM

Povezana slika
KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1.    Razlikovati vrste, mehanizme i uređaje autodizalice i njihove funkcije
2.    Sudjelovati u pregledu sredstava za vezanje i prijenos tereta na autodizalici
3.    Sudjelovati u pripremi terena za postavljanje autodizalice
4.    Pozicionirati autodizalicu na siguran način prema veličini i obliku tereta koji treba premjestiti
5.    Rukovati komandama autodizalice pri dizanju, premještanju, spuštanju i odlaganju tereta
6.    Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja autodizalice te popunjavati propisanu dokumentaciju na pravilan način
7.    Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć
8.    Koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove rukovatelja autodizalicom

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvođenje praktičnog dijela nastave 
Trajanje (nastavnih sati): 120
Uvjeti za upis:
U program osposobljavanja za rukovatelja autodizalicom mogu se upisati polaznici koja imaju:
•    završenu najmanje osnovnu školu
•    navršenih najmanje 18 godina života
•    liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja autodizalicom
•    vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

Konstrukcija autodizalice
Rukovanje autodizalicom
Zaštita na radu, zaštita od požara i pružanje osnovne prve pomoći
Praktična nastava

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE