Programi izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Suradnik/ca u izradi i provedbi projekata
Voditelj/ica u izradi i provedbi projekata

Fondovi Europske unije predstavljaju važan izvor financiranja u područjima obrazovanja, kulture, poduzetništva, informacijsko-komunikacijske tehnologije, infrastrukture, turizma, zaštite okoliša, socijalne uključenosti, zapošljavanja, borbe protiv siromaštva, pomorstva, ribarstva, šumarstva i i dr.
        Zanimanje voditelja/suradnika u izradi i provedbi EU projekata deficitarno je na hrvatskom tržištu rada. Jedinice lokalne i područne samouprave, javna poduzeća, ustanove, organizacije civilnog društva, trgovačka društva i obrti suočeni su s nedostatnim i neefikasnim ljudskim resursima neophodnim za učinkovitu aplikaciju te kasniju uspješnu provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije. Osim jednostavnijeg pronalaska poslodavaca, stjecanjem specifičnih znanja i vještina voditelja/suradnika u izradi i provedbi EU projekata, polaznici ostvaruju preduvjete za jednostavniju realizaciju vlastitih poslovnih ideja povlačeći bespovratna sredstava iz EU fondova. Programima usavršavanja (160 nastavnih sati) i osposobljavanja (132 nastavna sata) polaznici stječu kompetencije kreiranja projektnog prijedloga, instrumenata za razvoj i provjeru projektne ideje, analize natječajne dokumentacije, determiniranja ciljeva, rezultata i vremenskog okvira, svrhovitosti i održivosti projekta, kvantifikaciji pojedine pozicije troška i realnoj projekciji ukupnog proračuna, razumijevanju horizontalnih tema, provedbi, evaluaciji te podnošenju izvještaja.
          Po završetku programa polaznici stječu uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu. Uvjerenje je priznato od nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nastava se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, te se održava u suvremeno opremljenim učionicama. Programe provode predavači s bogatim iskustvom rada u akademskoj zajednici, Europskom parlamentu, privatnom sektoru, području poslovnog savjetovanja s dugogodišnjim iskustvom u pripremi, provedbi i evaluaciji EU projekata.
Programi usavršavanja i osposobljavanja provode se s ciljem osnaživanja ljudskih kapaciteta javnih poduzeća, ustanova, jedinica lokalne i područne samouprave, organizacija civilnog društva, trgovačkih društava, obrta te poduzetnika početnika i drugih.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA