PREMIJERE 80

Koristeći se olovkom na papiru kao primarnom crtačkom tehnikom, Ivo Mateljak u svom radu istražuje odnos bijele papirnate plohe i „sivila" grafitnog traga. Njegov dugotrajni kreativni proces intuitivne je prirode te iznimno meditativan. Početke je crtanja našao u stilizaciji aktova, da bi naposljetku interes upravio organskim formama apstraktnog senzibiliteta.

Mateljakovi radovi zasnovani su na procesualnosti. Preciznošću olovke teži predočavanju raznih tekstura. Prikazane forme imaju teksturu nalik onoj drva, kamena ili betona, tako prevladavajući sputanost dvodimenzionalnošću i plošnošću medija u kojem stvara. Vještina tonskih gradacija u crtežu postiže efektnu vizualnu reprezentaciju taktilnih podražaja, a skladnost kompozicije proizlazi iz sofisticiranog i pomnog stvaralačkog postupka. 
Umjetnik nam konkretnu asocijativnu familijarnost ovih suštinski apstraktnih formi tek natukne, i to prikazivanjem uočljivih teksturalnih sličnosti. Rezultat je takvog kreativnog pristupa interpretativna otvorenost. Potencijalne metaforičnosti, sugestivnosti ili čak doslovnosti ostavljene su prosudbi promatrača. Izazvana je pasivna pozicija recipijenta i konzumenta umjetnosti. Stvaranje neopterećeno definiranjem otkriva samodovoljnost prikaza kojom se autor vodi u svojoj beskompromisnoj apstrakciji, no istovremeno širom otvara vrata promišljanja o viđenom.

Mateljakova djela odolijevaju jednoznačnom tumačenju i predstavljaju dojmljivo vizualno iskustvo. Neosporan užitak autorovog intenzivnog kreativnog procesa vidljiv je u svakom aspektu izloženih djela. Vjeran neposrednosti olovke, svojim likovnim izrazom umjetnik poziva promatrača na kontemplaciju i introspekciju, podsjećajući nas istodobno na slobodu neobveznog uživanja kako u stvaranju, tako i u poimanju umjetnosti.

Mia Miošić
 
—Životopisi: 
 
Ivo Mateljak rođen je 1996. godine u Makarskoj. Završio je Srednju školu fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj kao hotelsko turistički tehničar i preddiplomski studij Slikarstva na Umjetničkoj akademiji u Splitu u klasi izv. prof. Deana Jokanovića Toumina. Na istoj je instituciji trenutno student apsolventske (treće) godine diplomskog studija na odsjeku za slikarstvo u klasi doc. art. Vedrana Perkova. Sudjelovao je na više skupnih izložbi.
Mia Miošić rođena je u Makarskoj. Završila je opću gimnaziju u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Pločama. Studentica je treće godine preddiplomskog studija povijesti umjetnosti i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu. Za završni rad obrađuje i interpretira umjetnički opus Tomislava Gotovca. Uključena je u projekt Rad, tekst, kontekst, izložbenu suradnju Odsjeka za povijest umjetnosti FFST-a i Odsjeka za slikarstvo UMAS-a.

—Organizacija projekta: 
 
Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Split; Umjetnička akademija u Splitu / Slikarski odsjek; Filozofski fakultet u Splitu / Odsjek za povijest umjetnosti
 
—Voditelji projekta: 
 
Helena Petrinović, Tamara Visković, Viktor Popović, Vedran Perkov, Petar Katavić, dr.sc. Dalibor Prančević
 
—Realizacija izložbe omogućena je sredstvima Grada Splita i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA