PEKAR/ICA

Kompetencije koje polaznik stječe po završetku programa:

Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
Koristiti pribor, uređaje, strojeve i inventar na ispravan i siguran način
Odabrati sirovine za izradu pekarskih proizvoda
Pripremiti i mehanički obraditi odabrane sirovine za izradu pekarskih proizvoda
Izraditi različite vrste jednostavnih pekarskih proizvoda prema recepturi
Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnovne prve pomoći

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove pekar/ice
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvoÄ‘enja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 140
Uvjeti za upis: 
navršenih 18 godina života
završena osnovna škola
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju pekar
sanitarna iskaznica
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvoÄ‘enja nastave: redoviti/konzulatativno-instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE