MLJEKAR-SIRAR

Kompetencije koje polaznik stječe po završetku programa:

1. Razlikovati postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda 
2. Provoditi odgovarajuće postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda na siguran način
3. Koristiti alate, strojeve i sredstva za poslove mljekara - sirara na ispravan i siguran način 
4. Održavati higijenu pribora i prostora za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda
5. Prepoznati i suzbijati mane mlijeka i sira 
6. Planirati troškove i plasman mliječnih proizvoda na tržište
7. Primijeniti pravila zaštite na radu.
 
Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove mljekara-sirara

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 130
Uvjeti za upis: 
najmanje završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara - sirara
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti/konzulatativno-instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE