LIKOVNE RADIONICE

DJECA
Početak: ponedjeljak 9.10. u 18.30 sati
Trajanje: 24 sata
Termini: ponedjeljkom u 18.30 sati
Cijena: 120 E
 
ODRASLI:
Početak: petak, 13.10. u 19.30  sati
Trajanje: 24 sata
Termini: petkom u 19.30 sati
Cijena: 150 E

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA