KROVOPOKRIVAČ/ICA I IZOLATER/KA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1.    Razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za krovopokrivačke i izolaterske radove
2.    Rukovati priborom, alatima, osnovnim strojevima i uređajima na siguran način
3.    Izvesti pripremne radove za krovopokrivačke i izolaterske poslove
4.    Izvesti jednostavne radove kod pokrivanja krovnih površina različitim vrstama pokrova
5.    Izvesti jednostavne poslove kod postavljanja toplinske i hidroizolacije ravnog krova
6.    Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći.

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za jednostavne poslove u zanimanju  krovopokrivač i izolater

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvođenje praktičnog dijela nastave 
Trajanje (nastavnih sati): 170
Uvjeti za upis:
U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju krovopokrivač i izolater može se upisati osoba sa:
- najmanje završenom osnovnom školom
- navršenih 18 godina života
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju krovopokrivač i izolater

Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

Krovopokrivački i izolaterski materijali i alati
Jednostavni krovopokrivački i izolaterski poslovi
Zaštita na radu
Praktična nastava

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE