IZRADA I MONTAŽA AL I PVC STOLARIJE

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1.    Razlikovati vrste, karakteristike i namjenu AL i PVC stolarije
2.    Pripremiti i koristiti pribor, strojeve i alate za poslove izrade i montaže AL i PVC stolarije na stručan i siguran način
3.    Izraditi i montirati AL i PVC stolariju
4.    Izvesti ugradnju vanjskih roleta i fasadnih grilja i rolo vrata
5.    Odabrati i primijeniti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način
6.    Primijeniti pravila zaštite od požara, zaštite okoliša i pružanja prve pomoći

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove izrade i montaže al i pvc stolarije

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvođenje praktičnog dijela nastave 
Trajanje (nastavnih sati): 140
Uvjeti za upis:
U program osposobljavanja za poslove izrade i montaže AL i PVC stolarije mogu se upisati osobe s najmanje:
-    završenom osnovnom školom
-    navršenih 18 godina
-    liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova izrade i montaže AL i PVC stolarije.

Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

Materijali za izradu AL i PVC stolarije
Izrada i montaža AL i PVC stolarije
Zaštita na radu
Praktična nastava

 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE