DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Kompetencije koje se programom stječu:
1. predlagati poboljšanja u organizaciji poslovanja malih i srednjih poduzeća u kontekstu svoga djelokruga rada
2. primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništva
3. predlagati mogućnosti unapređenja poslovnih procesa i razvoja malih i srednjih poduzeća u svom djelokrugu rada
4. primjenjivati standarde i norme za upravljanja kvalitetom u funkciji povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
5. kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu u poslovanju malih i srednjih poduzeća sukladno propisima
6. primjenjivati načela poslovne etike u komunikaciji s poduzetničkim potpornim institucijama, državnim tijelima i svim ostalim poslovnim suradnicima
7. doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala
8. zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima
9. primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za stjecanje mikrokvalifikacije društveno odgovorno poslovanje

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 125 
Uvjeti za upis: cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena četverogodišnja srednja škola)
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Moduli:
Osnove društveno odgovornog poslovanja
Održiva ekonomija
Uredska zaštita na radu

 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE