DADILJA

Završetkom programa osposobljavanja polaznice će biti osposobljene:
1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove dadilje 
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvoÄ‘enja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7, ustanove socijalne skrbi (domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centri za odgoj i obrazovanje), zdravstvene ustanove, odgojno-obrazovne ustanove i obrti dadilja 
Trajanje (nastavnih sati): 400 
Uvjeti za upis: najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje. 
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvoÄ‘enja nastave: redoviti ili konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1..ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ
2.ORGANIZACIJA RADA
3.KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
4.OSNOVNA PSIHOSOCIJALNA OBILJEŽJA DJETETA
5.OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE
6.NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA
7.AKTIVNOSTI DJETETA
8.PRAKTIÄŒNA NASTAVA

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE