EU PROJEKTI

Aktiviraj se i kreni! Razvoj programa za aktivno uključivanje i povećanje zapošljivosti mladih i starijih osoba na području UAS-a UP.02.1.1.12.0012

< POVRATAK
Nositelj projekta: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata
Partner: Udruga „MI“- Split 
Ukupna vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.375.778,00 kuna od čega 85% iz Europskog socijalnog fonda 
Razdoblje provedbe projekta: 20 mjeseci
Kodni broj: UP.02.1.1.12.0012
 
Ciljne skupine su djeca i mladi (120), osobe starije od 54 (125) te osobe s invaliditetom (15) kojima kao ranjivim skupinama treba sustavna podrška u kontekstu društvene i radne integracije. 
Cilj projekta je unaprijediti postojeće te razviti nove programe za socijalno uključivanje ciljnih skupina kako bi im se povećala kvaliteta života kroz aktivnije sudjelovanje u društvu, ali i zapošljivost kroz razvoj vještina potrebnih za tržištu rada.
 
Sinergijski efekt javno-civilnog partnerstva između Centra i Udruge Mi ključna je mjera održivosti projekta i izlaznih komponenti, na što je stavljen naglasak prilikom pripreme. Ljudski kapaciteti, sektorska iskustva i reference partnera, garancija su nastavka velikog broja aktivnosti po
završetku projekta, ali i razvoja međusektorske suradnje kao ključa održivosti.
 
Projekt doprinosi prioritetu Uključiv rast EU 2020 te Milenijskim ciljevima razvoja - aktivna ključenost ranjivih skupina u društvo i tržište rada. Razvojem programa osposobljavanja osoba s invaliditetom, osiguranjem kulturnih sadržaja i prostornom adaptacijom se poboljšava njihova integracija i promovira Europska socijalna povelja te Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. Do 2020., Mj 4. Razvoj novih i širenje postojećih programa socijalnog uključivanja u skladu je sa Strategijom razvoja UAS -prioritet 1.2., mj 2 Jačanje socijalne uključenosti. Razvijanjem svijesti o kulturi i umjetnosti kao mjestu uključivosti te provedbom edukacija, projektom se realizira prioritet 1.6., mj 3., te prioritet 2.2., mj 1. Poticanjem cjeloživotnog učenja i slobodnih aktivnosti te povećanjem zapošljivosti ranjivih skupina doprinosi se provedbi Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014. – 2020. – prioritet 1 i 2. Aktivnostima usmjerenim na olakšani transfer mladih u svijet rada podržava se Plan implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2019. do 2020. Radionicama o zdravlju I besplatnim treninzima za osobe 54+potiče se provedba Nacionalne strategije razvoja zdravstva koja promovira preventivne aktivnosti i edukaciju.
Dodatna opravdanost projekta vidi se u nadopuni strateških ITU projekata iz OPKK: KK.06.1.1.08 Otvorene ljetne pozornice UAS, KK.06.1.1.15 Palača života grad mijenja i KK.07.4.2.10.0001 „Morsko riječna šetnica i biciklistička staza u provedbi besplatnih filmskih radionica i projekcija.
 
 
www.strukturnifondovi.hr
http://www.esf.hr/operativni-program/
 
KONTAKT
 
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata.