KALENDAR DOGAĐANJA 2017. godina

Tribine - 01.12.

MEDITERAN, KLIMATSKE PROMJENE I PRIRODNE KATASTROFE

10:00 sati


Predavanje panela Europskog parlamenta.