TIMOTEO'S FABOLOUS RAGGED CIRCUS

Timoteo's Fabolous Ragged Circus, 2013.

KINO CIRKUS
Timoteo's Fabolous Ragged Circus, 2013. Lorena Giachino, 76 min. CH/ARG

   Timoteo je voditelj cross-dressing cirkusa koji putuje i nastupa diljem ÄŒilea već više od 40 godina. Danas, njegove poodmakle godine i urušeno
zdravlje predstavljaju ozbiljnu prepreku za budućnost cirkusa i zajednice koju je stvorio za sebe i sve kojima je njegov cirkus bio dom.
   Dokumentarni film Lorene Giachino prati svakodnevnicu  Timoteovog života u cirkusu - dnevne rutine, sitne sukobe meÄ‘u umjetnicima, ali i njegovu unutrašnju borbu od negiranja mogućnosti da se cirkus ugasi i jake odlučnosti da cirkus nastavi s radom i nakon njegove smrti.
https://www.imdb.com/title/tt3457450/?ref_=nv_sr_1

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA