TAJNI ŽIVOT VILA

Tajni život vila, 2016.

10. FMFS 
Tajni život vila, 2016. Igor Jelinović, 47 min. HR

   Dea, Sonja, Ivan i Luka mladi su glumci na početku karijera. Za vrijeme trajanja kazališne predstave „San Ivanjske noći“ u kojoj tumače sporedne uloge, među njima dolazi do različitih trzavica. Film je nastao u sklopu kolegija Gluma pred kamerom na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

 

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA