Prezentacija Zakona o zaštiti potrošača

Prezentaciju novog Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), koju organizira HUP u suradnji s Ministarstvom gospodarstva.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA