Premijere 73 / Anna Perlain

U utorak, 17. prosinca 2019. u 19:00 sati u izložbenom prostoru Loggia, Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7 u Splitu otvara se izložba PREMIJERE 73 / Anna Perlain.


Kada vidimo fotografiju voljenih, što čujemo? Kada čujemo ispisivanje toplih riječi, što vidimo? Autorica u svome radu vješto isprepliće vizualno i auditivno, propitujući međuodnos dvaju podražaja, te relativnost intenziteta tog odnosa. Na svojoj prvoj samostalnoj izložbi ona uistinu otvara portal u svoju intimu, s radom vrlo izražene emotivnosti. Dugovječnost predmeta svakodnevne upotrebe i slojevi značenja koji se na njima talože u kontrastu su s našom kratkovječnošću, a svaki segment instalacije odražava upravo taj sentiment. Veze minulog i aktualnog u samoj su srži koncepta: čvrsta glazbena veza u genetskome kodu autorice i njezina djeda, materijalne veze osnovnog oblika – putem radnoga stola koji je nekoć pripadao i služio autoričinom djedu, zatim njenoj majci, i naposljetku njoj samoj. Nasljedstvu pripada i povećalo, s jedne strane trag djedove sakupljačke navike, a s druge odraz čiste redundancije vizualnoga pomagala kada se od nas traži da slušamo. Konačna je veza ona koja savija vrijeme i prostor – imortalizirana u zvučnom efektu pisane riječi.

U poznoj životnoj dobi, potpuno izgubljenog osjeta vida, djed unuci na poleđini vlastite fotografije za dokumente piše Prisloni na uho i čut ćeš sretan ti rođendan. Pritom koristi isključivo mišićnu memoriju, uspijevajući impresivno čitko ispisati cijelu misao sitnim slovima. Umjetnica odlučuje kreirati harmoniju s njegovim zvukom dodajući svoj, nastao ispisivanjem istih riječi, no ovoga puta izrazito uvećanih. Dvije generacije udaljeni, oboje ozvučavaju vizualno, a šum linija nastalih velikim, nesuzdržanim potezima spaja se s onima vidljivima, izloženima na stolu, rubno, vječno.

Lea TomićŽivotopisi:
Anna Perlain rođena je u Mistelbachu 1991. godine. Studentica je treće godine preddiplomskoga studija slikarstva na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Završila je Školu likovnih umjetnosti u Splitu, kao i srednju Glazbenu školu Josipa Hatzea, točnije solo pjevanje i klavir. Svestrana umjetnica dosad je sudjelovala na nekoliko skupnih izložbi, a ovo joj je prvo samostalno izlaganje.

Lea Tomić rođena je u Splitu 1992. godine. Studira povijest umjetnosti i anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Uz studij bavi se prevođenjem, a stručnu praksu trenutno odrađuje u splitskoj Galeriji umjetnina.Organizacija projekta:
Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Split; Umjetnička akademija u Splitu / Slikarski odsjek; Filozofski fakultet u Splitu / Odsjek za povijest umjetnostiVoditelji projekta:
Helena Petrinović, Tamara Visković, Viktor Popović, Vedran Perkov, Ivana Poljak, Petar Katavić, dr.sc. Dalibor PrančevićRealizacija izložbe omogućena je sredstvima Grada Splita i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA