PREMIJERE 12

Marko Marković, 1983.g.

"...prijenos emocija u dokumentarnim fotografijama umjetnik naglašava intervencijom u njihovu strukturu agresivnim, pomalo i osesivnim grebanjem lica, te bušenjem fotografija..." Jasminka Babić

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA