Plastika u moru

U organizaciji Centra Zlatna vrata i udruge za edukaciju građana Split dana 18.12.2019. u  12:00 sati u prostorijama  Centra Zlatna vrata održana je 2. edukacija na temu "Plastika u moru".

Predavač je bio stručni specijalist ing. zaštite okoliša Mate Herceg u ime udruge za edukaciju građana UZEG. 

Teme o kojima smo raspravljali i educirali građane bile su:

 Kako spriječiti nastanak plastičnog otpada?
 Kako ponovno upotrijebiti plastični otpad?
 Kako reciklirati?
 Ostale teme o smanjenju plastičnog otpada

Polaznici su stekli visoku motivaciju na temu samog sprječavanja plastičnog otpada, oporabe i recikliranja. 

Edukacija je bila jako uspješna što smo mogli čuti iz povratnih informacija polaznika, te je planirano da se održi još jedna dodatna edukacija na istu tematiku.Na edukaciji je podijeljena veća količina vreća za odvajanje plastike i letci koji daju jasne upute kako smanjiti uporabu plastike.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA