EU Kreativna Europa

Predstavljanje Program a EU Kreativna Europa – potprogram Kultura i Europ ske prijestolnice kulture. U organizaciji Deska Kreativne Europe Ministarstva kulture,Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata i Gradom Splitom.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA