ČISTI OKOLIŠ

U organizaciji Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata i Udruge za edukaciju građana (UZEG) Split dana 27.11.2019. u 12:00 sati u prostorijama Centra održana je prva edukacija o odvajanju otpada u sklopu projekta "Čisti okoliš", sufinanciran od Grada Splita.

Predavač je bio stručni specijalist ing. zaštite okoliša Mate Herceg u ime Udruge za edukaciju građana. 

Teme koje su obrađene:

kako spriječiti nastanak otpada

kako ponovno upotrijebiti otpad

kako reciklirati

Na edukaciji je podijeljena veća količina vreća za odvajanje (žute i plave). 

Sljedeća edukacjia na temu "Plastika u moru" planirana je 18.12.2019.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA