5. izložba PARnas

Otvorenje u četvrtak 24.10.2019. u 18.00 sati

JAGLENKA BURIĆ GRANDIS
NADA BUKVIĆ DELIĆ
JASENKA IVANIŠEVIĆ
MERI KATUNARIĆ
VLASTA RONČEVIĆ

gost:
ZAGORKA ŽIVKOVIĆ PERIĆ

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA