Tečaj njemačkog jezika za medicinsku struku

INDIVIDUALNI TEČAJ

-  broj sati prema predznanju tj. dogovoru


GRUPNI TEČAJ

- trajanje 24 sata
- 3 puta tjedno po 2 školska sata
- cca 1 mjesec
 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE