VATROGASNI TEHNIČAR - SPECIJALIST

Cilj programa da polaznici obnove već prije stečeno znanje te da ga primjene u praksi, da se upoznaju s novim dostignućima iz područja zaštite od požara, da ih se osposobi za obavljanje složenijih poslova kao što su nadzor, zapovijedanje, rukovođenje i samostalnost u radu.

Trajanje: 480 sati

Uvjeti za upis u program:

- navršenih 18 godina
- završena srednja škola za zanimanje vatrogasni tehničar
- najmanje dvije godine radnog iskustva u struci
- preporuka ustanove koja ih šalje na usavršavanje

 Dokumenti potrebni za upis:
- domovnica
- rodni list
- svjedodžba prethodno završene škole za zanimanje vatrogasni tehničar

 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE