VATROGASAC/ICA


Zanimanje Vatrogasac/ica podrazumijeva usvajanje znanja, te stjecanje vještina iz područja vatrogastva. 

Isprava po završetku programa: svjedodžba o završenoj srednjoj školi za zanimanje vatrogasac
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7 
Trajanje (nastavnih sati): 1058 
Uvjeti za upis: U program prekvalifikacije za zanimanje Vatrogasac može se upisati osoba koja ima završenu trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasca. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe škole koju su prethodno završili. 
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, domovnica, svjedodžbe svih razreda završene srednje škole, završna svjedodžba, liječničko uvjerenje medicine rada, polica osiguranja, ispunjena upisnica s ugovorom 

Oblik izvođenja nastave je DOPISNO-KONZULTATIVNI.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog  programa iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Strukovna praksa se izvodi u JVP i DVD-ovima koji imaju uvjete. Strukovna-teorijska i praktična nastava se izvodi u JVP Grada Splita u fondu sati propisanih nastavnim planom za redovito školovanje.

Broj sati SKUPNIH KONZULTACIJA iznosi najmanje 10% od ukupnog broja sati za nastavu  pojedinog predmeta, a izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Skupne konzultacije traju cijelu školsku godinu,  od rujna do svibnja. Nakon svakog odslušanog predmeta polaznici isti polažu.

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE dopisnim putem ostvaruju se putem elektronske pošte, telefona, poštom, izvode se uz pomoć posebnih didaktičkih izvora znanja za samoučenje (nastavna pisma, nastavni sadržaji u elektroničkom obliku i sl.) i priređeni su u Ustanovi, a služe za usmjeravanje i vođenje polaznika kroz program nakon odslušanih sati skupnih konzultacija.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Voditelj programa: Helena Petrinović, prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1.Prva pomoć
2.Elektrotehnika
3.Zaštita od požara u garditeljstvu
4.Ustrojstvo zaštite od požara
5.Vatrogasna tehnika
6.Vatrogasne pumpe
7.Sprave za zaštitu dišnih organa
8.Gorenje i sredstva za gašenje
9.Primjena kemija sa s vježbama
10.Vatrogasna taktika i taktičke vježbe
11.Tehnička služba
12.Vatrogasne vježbe
13.Akcidenti s opasnim tvarima
14.Radovi na vodi i zaštita od poplava
15.Protupožarna tehnološka preventiva
16.Strukovno teorijska i praktična nastava
17.Strukovna praksa 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE