UZGAJIVAČ I PRERAĐIVAČ LJEKOVITOG, AROMATIČNOG I ZAČINSKOG BILJA

Kompetencije koje polaznik stječe po završetku programa:

1. Definirati  gospodarski značaj uzgoja i prerade začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja. 
2. Razlikovati vrste, svojstva i primjenu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
3. Odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi te preradi  začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja. 
4. Provoditi odgovarajuće agrotehničke mjere i zahvate u uzgoju, ishrani i njezi bilja. 
5. Prepoznati simptome bolesti bilja te primijeniti odgovarajuće mjere i sredstva za suzbijanje bolesti, štetnika i korova. 
6. Pripremiti i koristiti pribor, opremu i uređaje za uzgoj i preradu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja na pravilan i siguran način. 
7. Primijeniti odgovarajuće mjere i zaštitna sredstva u skladu s propisima zaštite na radu te provoditi pravilne postupke u slučaju požara i pružanja osnovne prve pomoći.

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove uzgajivača/čice i prerađivača/čice ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 160
Uvjeti za upis: 
najmanje završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti/konzulatativno-instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE